KHAI GIẢNG

Tháng Chín 9, 2017 3:15 chiều

Lễ Tuyên dương các nhà giáo và CBQL tiêu biểu

Thời gian: 02 ngày, ngày 25 – 26/11/2015 (Đại biểu tập trung lúc 7 giờ, ngày 25/11/2015).

Địa điểm: Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, số 20 Thụy Khuê, Hà Nội.

Thành phần: Các nhà giáo, cán bộ quản lý tiêu biểu được tặng Bằng khen của Bộ trưởng theo Quyết định số 6006/QĐ-BGDĐT ngày 16/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

A (1)

CHUC MUNG